tdi sorthvid.png

Trend Driven Innovation

 

Vi hjælper jer med at være på forkant og finde inspiration til forretningsudvikling i teknologiske trends og forbrugermønstre.

Metoden Trend Driven Innovation fungerer som en katalysator, der bringer brugerrettede megatrends, nye teknologier og forretningsmodeller i spil på en struktureret måde. Herigennem udfordrer vi jer på eksisterende tankesæt om kunder, forretnings- og løsningsmodeller. Vi hjælper jer med at indsamle relevante trends, filtrere og kvalificere dem, så I kan bruge det direkte i jeres udvikling af services og produkter.

Eksempler på værktøjer

  • Trend Radar: Hjælper med at vurdere, hvordan megatrends påvirker jeres forretning nu, på kort sigt og i fremtiden. 
  • Trend Canvas: Hjælper med at kortlægge og vurdere mulige innovationsområder i jeres forretning på baggrund af identificerede megatrends.